TECHNICKÉ PARAMETRE

Konštrukcia steny je tvorená z dvoch základných častí. V prvej je základom ľahčený keramobetón, ktorého zložkou sú dve frakcie liaporu a ďalšie komponenty. Táto časť plní prioritne funkciu statiky. Druhá časť plní funkciu výlučne tepelnoizolačnú.

Udávame tepelný odpor "R" nosnej časti je pri štandarde dodávanej stene so špecifickou váhou 720kg/m3 0,89m2 k/W na každých 10cm hrúbky steny.

Varianta pre "R" v kombinácii s Liapor a Siopor

V kombinácii liaporbetón (100-150 mm) a minerálna tepelná izolácia (130-180 mm) je pri použití systému RRWS 4,8m2 k/W pri celkovej hrúbke steny 28cm, alebo 6,9 m2 k/W pri celkovej hrúbke 35cm.

Stavebná vzduchová neprizvučnosť

Pri 2x150+40mm a objemovej hmotnosti 800 kg/m3 to predstavuje 62 dB.

Pri 1x150mm a objemovej hmotnosti 800kg/m3 to predstavuje 44dB.

Požiarna odolnosť

Pri hrúbke steny 150mm je požiarna odolnosť v minútach 180 min.

Faktor paropriepustnosti

Je pri použití našej steny μ 8 až 12, takže konštrukcia dokonalým dýchaním sa eliminuje výskyt plesní a relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri sa udržuje na optimálnej úrovni.

© 2018 BALAŽI s.r.o. Obchodná 1321/6, Topoľčany, 955 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky