KERAMICKÝ DOM

BALAŽI s.r.o.

Postavíme Vám EKOLOGICKÝ, EKONOMICKÝ  a ENERGETICKÝ 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Konštrukcia steny je tvorená z dvoch základných častí. V prvej je základom ľahčený keramobetón, ktorého zložkou sú dve frakcie liaporu a ďalšie komponenty. Táto časť plní prioritne funkciu statiky. Druhá časť plní funkciu výlučne tepelnoizolačnú.


Udávame tepelný odpor "R" nosnej časti je pri štandarde dodávanej stene so špecifickou váhou 720kg/m3 0,89m2 k/W na každých 10cm hrúbky steny.


Varianta pre "R" v kombinácii s Liapor a Siopor

V kombinácii liaporbetón (100-150 mm) a minerálna tepelná izolácia (130-180 mm) je pri použití systému RRWS 4,8m2 k/W pri celkovej hrúbke steny 28cm, alebo 6,9 m2 k/W pri celkovej hrúbke 35cm.


Stavebná vzduchová neprizvučnosť

Pri 2x150+40mm a objemovej hmotnosti 800 kg/m3 to predstavuje 62 dB.

Pri 1x150mm a objemovej hmotnosti 800kg/m3 to predstavuje 44dB.


Požiarna odolnosť

Pri hrúbke steny 150mm je požiarna odolnosť v minútach 180 min.


Faktor paropriepustnosti

Je pri použití našej steny μ 8 až 12, takže konštrukcia dokonalým dýchaním sa eliminuje výskyt plesní a relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri sa udržuje na optimálnej úrovni.


Certifikáty

Disponujeme všetkými certifikátmi a skúškami 

ŠPECIFIKÁCIA ŠTANDARDOV

HOLOSTAVBA - EXTERIÉR AJ INTERIÉR

         Technické riešenie a materiálové              vyhotovenie

 Obvodová konštrukcia
Viacvrstvové steny hr. 180mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 - 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 30 - 80 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu. Hodnota tepelného odporu R= 4,8 m2 KW-1 (platí pri doplnení do štandardnej hrúbky 280 mm). Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po pohľad. V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. Inú technológiu) podľa projektu.
· Nosná konštrukcia
Keramické prefabrikáty hr. 100 - 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.
· Deliaca konštrukcia
Keramické prefabrikáty hr.80 - 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.
· Vodorovné nosné konštrukcie
Základová doska je podmienkou predpripravenosti. Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámoví, alebo keramické prefabrikáty. Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc. V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodov svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v súčinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvodov v plávajúcej základovej doske.
· Strecha
Nosná konštrukcia. Pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 18°. Pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami. Drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom. Strešný plášť s kontralatovaním a fóliou proti vode (latovanie pod strešnú krytinu nie je súčasťou holostavby). V štítovej stene bungalovu predpríprava k vytvoreniu revízneho otvoru.
ElektroinštaláciaTrubky a krabice, ako predpríprava pre rozvody elektro, sú zabudované v stenových prefabrikátoch ( jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpeľne podľa aktuálne platnej normy).


EXTERIÉR NA KĽÚČ A INTERIÉR AKO HOLOSTAVBA

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

· Obvodová konštrukcia
Viacvrstvové steny hr. 280 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 - 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 130 - 180 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu. Hodnota tepelného odporu R= 4,8 m2 KW-1 (platí pri doplnení do štandardnej hrúbky 280 mm). Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po pohľad. V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. Inú technológiu) podľa projektu.
· Nosná konštrukcia
Keramické prefabrikáty hr. 100 - 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.
· Deliaca konštrukcia
Keramické prefabrikáty hr.80 - 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.
· Vodorovné nosné konštrukcie
Základová doska je podmienkou predpripravenosti. Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámoví, alebo keramické prefabrikáty. Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc. V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodov svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v súčinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvodov v plávajúcej základovej doske.
· Strecha
Nosná konštrukcia. Pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 18°. Pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami. Drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom. Strešný plášť s kontralatovaním a fóliou proti vode (latovanie pod strešnú krytinu nie je súčasťou holostavby). V štítovej stene bungalovu predpríprava k vytvoreniu revízneho otvoru.
· Štítové steny, rímsy
Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavretia.
· Výplňové konštrukcie
Okná
Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u=1 W.m-2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5 - komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo - západ a severo - východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u=0,7 W.m -2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 7- komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednávať. Okná sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo - sklopné kovanie).
· Izolácie
Proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok. Obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou v hrúbke 130 až 180 mm.
· Elektroinštalácia
Trubky a krabice, ako predpríprava pre rozvody elektro, sú zabudované v stenových prefabrikátoch ( jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpeľne podľa aktuálne platnej normy).
· Povrchové úpravy
V časti interiéru -poklad pre pucované vápenno cementované stierky (samotná stierka je stupni dodania číslo III).
V časti exteriéru- minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.


DOM NA KĽÚČ- štádium pristúpenia ku kolaudácii

Neobsahuje dodávky konečných podlahových vrstiev, kuchynskej linky, svietidiel a interiérových dverí

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

· Obvodová konštrukcia
Viacvrstvové steny hr. 180 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 - 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 30 - 80 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu. Hodnota tepelného odporu R= 4,8 m2 KW-1 (platí pri doplnení do štandardnej hrúbky 280 mm). Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po pohľad. V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. Inú technológiu) podľa projektu.
· Nosná konštrukcia
Keramické prefabrikáty hr. 100 - 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.
· Deliaca konštrukcia
Keramické prefabrikáty hr. 80 - 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.
· Vodorovné nosné konštrukcie
Základová doska je podmienkou predpripravenosti. Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámoví, alebo keramické prefabrikáty. Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc. V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodov svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v súčinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvodov v plávajúcej základovej doske.
· Strecha
Nosná konštrukcia. Pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 18°. Pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami. Drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom. Strešný plášť- s kontralatovaním a fóliou proti vode. Ľahká strešná krytina z povrchovo upraveného plechu (Maslen, alternatívne iná.), typ škridplech, farebné prevedenie črvenohnedá (RAL 3009) alebo hnedá (RAL 8017), povrchová úprava polyester, lesklé prevedenie. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr. 0,55mm. Bleskozvod (vrátane revíznej správy).
· Povrchové úpravy
V časti interiéru- biele, pucované vápenné stierky. Úprava stropu I NP pre dvojpodlažné domy-hladké, biele, pucované vápenné stierky. Úprava stropu bungalov II NP dvojpodlažného domu - sadrokartónový podhľad, vrátane vývodov osvetlenia.
V časti exteriéru- minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.
· Štítové steny, rímsy
Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavretia.
· Výplňové konštrukcie
Okná
Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u=1 W.m-2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo - západ a severo - východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u=0,7 W.m -2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 7- komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednávať. Okná sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo - sklopné kovanie). Ako vstupné dvere do domu slúžia jednokrídlové plastové dvere šírky 90 cm, tvarovo a farebne prispôsobené k oknám s jednoduchým členením.
· Izolácie
Proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok. Obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou v hrúbke 130 až 180 mm. Zateplenie strechy 350 mm + 50 mm minerálna vlna (ORSIL, iné)
· Elektroinštalácia
Silnoprúdová inštalácia
Vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch. Jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpeľne podľa aktuálne platnej normy. Vypínače a zásuvky plastové, biely štandard, výrobca Legrand (alt. Iné).
Slaboprúdové rozvody
Slaboprúdová inštalácia vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch- jeden prívod TV a jeden prívod pre internet. Osvetľovacie telesá nie sú súčasťou štandardného vyhotovenia.
· Vykurovanie.
Prevedie sa prostredníctvom vykurovacích elektrických konvektorov. V prípade požiadavky alternatívne ústredným kúrením, ktoré je dimenzované na teplotu 20°C podľa tepelných strán.
· Schodisko (okrem bungalovu)
Schodisko je oceľové, stupnice schodišťa z dreva, zábradlie je drevené a nosná konštrukcia kovová.
· Vybavenie sanitárnych a hygienických priestorov
V rámci štandardu je jeden rodinný dom dodávaný s touto výbavou zariaďovacích predmetov:
-umývadlo keramické, biele- 1ks
-záchodová misa kombi, biela (vrátane sedátka) so spodným vývodom- 1ks
-výtoková batéria umývadlová- 1ks
-akrylátová vaňa, biela- 1ks
-vaňová batéria so sprchou (chromovaná, páková)- 1ks
-elektrický ohrievač vody (80L do 100m2 zastavanej plochy, 120L nad 100m2 zastavanej plochy)- 1ks
· Povrchové úpravy pre podlahové konštrukcie
Podklad pre podlahové krytiny (keramické dlažby, drevené plávajúce podlahy, laminátové, PVC povlaky...). Kúpeľňa a WC je vybavené keramickými dlažbami a obkladačkami do výšky 1,60m. Pri oceľových schodiskách nášľapné stupne a madlá z reziva opatrené náterom lazúrovacími lakmi.
· Maľby a nátery:
V časti interiéru- ukončené farbou samotnej povrchovej úpravy- stierky, bez maliarskeho náteru.
V časti exteriéru- jemný farebný maliarsky odtieň v jednoduchej štruktúre s použitím dvoch farebných odtieňov.

SYSTÉM FINANCOVANIA

U nás klient neplatí vopred! Vždy platí až vtedy, keď my pre klienta niečo urobíme! Klient teda uhrádza jednotlivé tranže vždy iba po určitej časti našej dodávky. Jedinou výnimkou je iba 5%-ná akontácia, aby sme mohli pristúpiť k výrobe realizačnej PD a výrobe samotného domu v závode.  

Osobitné podmienky nastupujú ak klient nedisponuje vlastnými prostriedkami (stĺpec 4 v tabuľke). V takomto prípade ponúkame dodávateľský úver za predpokladu 10%-nej akontácie a náš úver pre klienta ponúkame až do stupňa montáže holostavby a následného čerpania jeho HYPO úveru. V takomto prípade postup vypadá nasledovne:

1. Výber domu:

K dispozícii je výber z našej ponuky typov domov, alebo klient má tiež možnosť navrhnúť svoj vlastný dom a dispozíciu- v čom sme flexibilní vďaka našej výrobnej technológii.

2. Upresnenie parametrov a podpis zmluvy

V rámci možností sme pripravení a ochotní zapracovať do projektovej dokumentácie Vášho domu akékoľvek Vaše požiadavky, ktoré sú následne e aj s ostatnými náležitosťami zahrnuté a podpísané v Zmluve o dielo. Cenu za zmeny stanovujeme individuálne. Po podpise tejto zmluvy je postačujúce uhradiť iba akontáciu 5% z ceny domu.

3. Zahájenie výroby domu a komunikácia s bankou

Po úhrade akontácie sa okamžite začne realizácia PD a výroba Vášho domu v závode (14dní) a následne jeho montáž (3-10dní). Zároveň, na základe našej zmluvnej dohody sa začne s bankou proces schvaľovania Vašej pôžičky.

4. Schválenie úveru

Na základe ukončenia montáže sa štádia holostavby, očakávame bezproblematické schválenie Vašej pôžičky. Schváleniu úveru musí predchádzať zameranie rozostavanej stavby a geometrický plán, následne vyhotovený znalecký posudok a potvrdene z KN o zápise rozostavanej stavby na príslušnom LV.

5. Vyplatenie plnej sumy a dokončenie stavby po realizácii holostavby

Na základe prevzatia pôžičky z banky, budete schopný doplatiť celú sumu výstavby Vášho domu, ktorý bude následne dokončený do Vami určeného stupňa zhotovenia, t.j. podľa podmienok v Zmluve o dielo.

Nájdite svoj nový domov

Domy sú finančne dostupné pre širokú verejnosť, nízkoenergetické, ekologické a postavené za krátky čas. Poskytujeme komplexné služby, vyhľadanie pozemku, projekt, stavebné povolenia, financovanie pozemku  a domu, právne služby....

© 2018 BALAŽI s.r.o. Obchodná 1321/6, Topoľčany, 955 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky