ŠPECIFIKÁCIA ŠTANDARDOV

HOLOSTAVBA - EXTERIÉR AJ INTERIÉR 

cena od 287 EUR za m2 pred zľavou

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

· Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové steny hr. 180mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 - 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 30 - 80 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu. Hodnota tepelného odporu R= 4,8 m2 KW-1 (platí pri doplnení do štandardnej hrúbky 280 mm). Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po pohľad. V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. Inú technológiu) podľa projektu.

· Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr. 100 - 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

· Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr.80 - 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

· Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti. Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámoví, alebo keramické prefabrikáty. Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc. V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodov svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v súčinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvodov v plávajúcej základovej doske.

· Strecha

Nosná konštrukcia. Pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 18°. Pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami. Drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom. Strešný plášť s kontralatovaním a fóliou proti vode (latovanie pod strešnú krytinu nie je súčasťou holostavby). V štítovej stene bungalovu predpríprava k vytvoreniu revízneho otvoru.

· Elektroinštalácia
Trubky a krabice, ako predpríprava pre rozvody elektro, sú zabudované v stenových prefabrikátoch ( jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpeľne podľa aktuálne platnej normy).


EXTERIÉR NA KĽÚČ A INTERIÉR AKO HOLOSTAVBA

cena od 427 EUR za m2 pred zľavou


Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

· Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové steny hr. 280 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 - 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 130 - 180 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu. Hodnota tepelného odporu R= 4,8 m2 KW-1 (platí pri doplnení do štandardnej hrúbky 280 mm). Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po pohľad. V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. Inú technológiu) podľa projektu.

· Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr. 100 - 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

· Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr.80 - 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

· Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti. Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámoví, alebo keramické prefabrikáty. Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc. V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodov svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v súčinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvodov v plávajúcej základovej doske.

· Strecha

Nosná konštrukcia. Pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 18°. Pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami. Drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom. Strešný plášť s kontralatovaním a fóliou proti vode (latovanie pod strešnú krytinu nie je súčasťou holostavby). V štítovej stene bungalovu predpríprava k vytvoreniu revízneho otvoru.

· Štítové steny, rímsy

Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavretia.

· Výplňové konštrukcie

Okná

Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u=1 W.m-2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5 - komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo - západ a severo - východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u=0,7 W.m -2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 7- komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednávať. Okná sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo - sklopné kovanie).

· Izolácie

Proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok. Obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou v hrúbke 130 až 180 mm.

· Elektroinštalácia

Trubky a krabice, ako predpríprava pre rozvody elektro, sú zabudované v stenových prefabrikátoch ( jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpeľne podľa aktuálne platnej normy).

· Povrchové úpravy

V časti interiéru -poklad pre pucované vápenno cementované stierky (samotná stierka je stupni dodania číslo III).

V časti exteriéru- minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.


DOM NA KĽÚČ- štádium pristúpenia ku kolaudácii

cena od 589 EUR za m2 pred zľavou


Neobsahuje dodávky konečných podlahových vrstiev, kuchynskej linky, svietidiel a interiérových dverí

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

· Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové steny hr. 180 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 - 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 30 - 80 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu. Hodnota tepelného odporu R= 4,8 m2 KW-1 (platí pri doplnení do štandardnej hrúbky 280 mm). Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po pohľad. V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. Inú technológiu) podľa projektu.

· Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr. 100 - 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

· Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr. 80 - 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

· Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti. Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámoví, alebo keramické prefabrikáty. Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc. V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodov svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v súčinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvodov v plávajúcej základovej doske.

· Strecha

Nosná konštrukcia. Pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 18°. Pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami. Drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom. Strešný plášť- s kontralatovaním a fóliou proti vode. Ľahká strešná krytina z povrchovo upraveného plechu (Maslen, alternatívne iná.), typ škridplech, farebné prevedenie črvenohnedá (RAL 3009) alebo hnedá (RAL 8017), povrchová úprava polyester, lesklé prevedenie. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr. 0,55mm. Bleskozvod (vrátane revíznej správy).

· Povrchové úpravy

V časti interiéru- biele, pucované vápenné stierky. Úprava stropu I NP pre dvojpodlažné domy-hladké, biele, pucované vápenné stierky. Úprava stropu bungalov II NP dvojpodlažného domu - sadrokartónový podhľad, vrátane vývodov osvetlenia.

V časti exteriéru- minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.

· Štítové steny, rímsy

Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavretia.

· Výplňové konštrukcie

Okná

Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u=1 W.m-2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo - západ a severo - východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u=0,7 W.m -2.K-1. Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 7- komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednávať. Okná sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo - sklopné kovanie). Ako vstupné dvere do domu slúžia jednokrídlové plastové dvere šírky 90 cm, tvarovo a farebne prispôsobené k oknám s jednoduchým členením.

· Izolácie

Proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok. Obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou v hrúbke 130 až 180 mm. Zateplenie strechy 350 mm + 50 mm minerálna vlna (ORSIL, iné)

· Elektroinštalácia

Silnoprúdová inštalácia

Vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch. Jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpeľne podľa aktuálne platnej normy. Vypínače a zásuvky plastové, biely štandard, výrobca Legrand (alt. Iné).

Slaboprúdové rozvody

Slaboprúdová inštalácia vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch- jeden prívod TV a jeden prívod pre internet. Osvetľovacie telesá nie sú súčasťou štandardného vyhotovenia.

· Vykurovanie.

Prevedie sa prostredníctvom vykurovacích elektrických konvektorov. V prípade požiadavky alternatívne ústredným kúrením, ktoré je dimenzované na teplotu 20°C podľa tepelných strán.

· Schodisko (okrem bungalovu)

Schodisko je oceľové, stupnice schodišťa z dreva, zábradlie je drevené a nosná konštrukcia kovová.

· Vybavenie sanitárnych a hygienických priestorov

V rámci štandardu je jeden rodinný dom dodávaný s touto výbavou zariaďovacích predmetov:

-umývadlo keramické, biele- 1ks

-záchodová misa kombi, biela (vrátane sedátka) so spodným vývodom- 1ks

-výtoková batéria umývadlová- 1ks

-akrylátová vaňa, biela- 1ks

-vaňová batéria so sprchou (chromovaná, páková)- 1ks

-elektrický ohrievač vody (80L do 100m2 zastavanej plochy, 120L nad 100m2 zastavanej plochy)- 1ks

· Povrchové úpravy pre podlahové konštrukcie

Podklad pre podlahové krytiny (keramické dlažby, drevené plávajúce podlahy, laminátové, PVC povlaky...). Kúpeľňa a WC je vybavené keramickými dlažbami a obkladačkami do výšky 1,60m. Pri oceľových schodiskách nášľapné stupne a madlá z reziva opatrené náterom lazúrovacími lakmi.

· Maľby a nátery:

V časti interiéru- ukončené farbou samotnej povrchovej úpravy- stierky, bez maliarskeho náteru.

V časti exteriéru- jemný farebný maliarsky odtieň v jednoduchej štruktúre s použitím dvoch farebných odtieňov.

© 2018 BALAŽI s.r.o. Obchodná 1321/6, Topoľčany, 955 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky