SYSTÉM FINANCOVANIA

U nás klient neplatí vopred! Vždy platí až vtedy, keď my pre klienta niečo urobíme! Klient teda uhrádza jednotlivé tranže vždy iba po určitej časti našej dodávky. Jedinou výnimkou je iba 5%-ná akontácia, aby sme mohli pristúpiť k výrobe realizačnej PD a výrobe samotného domu v závode. Financovanie dodávky domov je nasledované:

Stupeň dodávky                      % úhrady pri stupni vyhotovenia        Za predpokladu financovania z úveru

                                                   Dom na kľúč          Holostavba                                                                  1.po podpise ZoD                              5%                          5%                 10%+ potvrdenie banky na úvere

2.po výrobe domu na závode          35%                       45%                                         -

3.po montáži holostavby                   35%                      45%                      65% z prostriedkov úveru

4.po realizácii exteriéru na kľúč        10%                          -                                          10%

5.po realizácii interiéru na kľúč          10%                        -                                           10% 

6.po preberacom protokole               5%                       5%                                         5%


Osobitné podmienky nastupujú ak klient nedisponuje vlastnými prostriedkami (stĺpec 4 v tabuľke). V takomto prípade ponúkame dodávateľský úver za predpokladu 10%-nej akontácie a náš úver pre klienta ponúkame až do stupňa montáže holostavby a následného čerpania jeho HYPO úveru. V takomto prípade postup vypadá nasledovne:

1. Výber domu:

K dispozícii je výber z našej ponuky typov domov, alebo klient má tiež možnosť navrhnúť svoj vlastný dom a dispozíciu- v čom sme flexibilní vďaka našej výrobnej technológii.

2. Upresnenie parametrov a podpis zmluvy

V rámci možností sme pripravení a ochotní zapracovať do projektovej dokumentácie Vášho domu akékoľvek Vaše požiadavky, ktoré sú následne e aj s ostatnými náležitosťami zahrnuté a podpísané v Zmluve o dielo. Cenu za zmeny stanovujeme individuálne. Po podpise tejto zmluvy je postačujúce uhradiť iba akontáciu 5% z ceny domu.

3. Zahájenie výroby domu a komunikácia s bankou 

Po úhrade akontácie sa okamžite začne realizácia PD a výroba Vášho domu v závode (14dní) a následne jeho montáž (3-10dní). Zároveň, na základe našej zmluvnej dohody sa začne s bankou proces schvaľovania Vašej pôžičky.

4. Schválenie úveru

Na základe ukončenia montáže sa štádia holostavby, očakávame bezproblematické schválenie Vašej pôžičky. Schváleniu úveru musí predchádzať zameranie rozostavanej stavby a geometrický plán, následne vyhotovený znalecký posudok a potvrdene z KN o zápise rozostavanej stavby na príslušnom LV.

5. Vyplatenie plnej sumy a dokončenie stavby po realizácii holostavby

Na základe prevzatia pôžičky z banky, budete schopný doplatiť celú sumu výstavby Vášho domu, ktorý bude následne dokončený do Vami určeného stupňa zhotovenia, t.j. podľa podmienok v Zmluve o dielo.


© 2018 BALAŽI s.r.o. Obchodná 1321/6, Topoľčany, 955 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky